• Våre varmepumper selges inkludert montering

  • Vi selger varmepumper til hele Østlandet

  • Du får tilbud om årlig service, når du kjøper varmepumpe fra oss

Montering

Korrekt montering forlenger levetiden på din varmepumpe. Alle våre montører er sertifiserte gjennom NOVAP og kan håndtere F-gass.

Har du kjøpt en varmpumpe på nett eller hos en annen leverandør, vi monterer gjerne denne for deg.

Alle våre varmepumper kan monteres i et varmepumpehus.  Varmepumpehus og Tak beskytter utedelen fra vær og vind men samtidig gir varmepumpa nok luft til å yte maksimalt. Det er ikke anbefalt å bygge eget varmepumpehus.

Nye regler stiller strengere krav til de som installerer varmepumpe. Dette gjelder alle varmepumper uansett størrelse.De skal monteres av noen som er F Gass sertifisert.

Når du kjøper en varmepumpe fra oss så kan du vare sikker på at både firmaet og personen som installerer anlegget er F-gass sertifisert. Norsk Varmepumpeforening advarer sterkt mot å installere varmepumpen selv, og minner om at dette er ulovlig med mindre man er F-gass sertifisert f.o.m. 1. september 2013.

Hva er F-gass

F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, de fleste varmepumper i boliger og mindre næringsbygg benytter denne gassen. Norge er gjennom EØS avtalen forpliktet til å følge regelverket som EU vedtok i 2006 for å redusere utslipp av HFK gasser. HFK gasser er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming.

Hvor finnes gassen

I en varmepumpe er denne gassen samlet i en lukket krets og såfremt alt arbeid på anlegget blir utført av personer med rett kompetanse vil ikke denne gassen lekke ut i atmosfæren. En vanlig luft til luft varmepumpe inneholder rundt 1 kg av HFK gassen R410A, og et utslipp av dette tilsvarer et CO2 utslipp på 1,73 tonn.

Tette anlegg sikrer optimal drift

Når din varmepumpe blir montert av en IVATEK montør med den rette kompetansen er du sikker på at du får god, stabil og økonomisk drift i mange år.

Ønsker du å bestille montering til din varmepumpe? Klikk her for å ta kontakt