Service

Kjøpe varmepumpe, montere den, kose seg med varmt hus. Er det alt? Nei. En varmepumpe bør, akkurat som en bil, ha regelmessig service.

Når du kjøper en varmepumpe er det viktig at den installeres av en godkjent installatør. En slik installatør skal også være i stand til å utføre service, og vi anbefaler at dette blir gjort ca. annet hvert år. Regelmessig service vil sikre at varmepumpen din gir best mulig effekt, høy virkningsgrad og har lengre livslengde.

Installatøren som kommer på besøk for en service vil blant annet kontrollere gassmengden i kjøleelementet i varmepumpen. Om pumpen har for lite gass vil den ikke kunne varme eller kjøle huset ditt slik den skal. Dessuten er det ikke bra for kompressoren å kjøre med for lav gassmengde, og det kan føre til at den blir ødelagt. Regelmessig kontroll gjør at man på et tidlig tidspunkt kan oppdage denne typen problemer, og reparere varmepumpen tidsnok.

Ellers vil installatøren som regel kjøre en temperaturkontroll (både varme- og kjøledrift), kontrollere strømforbruket og arbeidstrykk, samt visuelt sjekke alle kjølerør og koblinger. Han eller hun vil også rengjøre innedelen med trykkluft og eventuelt avfettingsmiddel, samt rengjøre utedelen.

Har du hatt service på varmepumpen din de to siste årene?

Hvor går varmepumpemarkedet i Norge og Europa?

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve.

Det er nå solgt over 900 000 varmepumper i Norge. Totalt sett leverte bransjen 65 327 varmepumper til det norske markedet i 2015, en økning på 13 % mot året før. Totalt sett endte 2015 omtrent på identisk samme nivå som Prognosesenterets anslag som ble presentert på Varmepumpekonferansen 2015.

Det store volumet av varmepumper utgjøres av de minste luft til luft varmepumpene (effekt inntil 10 kWh), som primært er myntet på boliger. I dette segmentet ble det i 2015 levert 57 454 varmepumper, hvilket er 15 % opp mot 2014.

For de minste varmepumpene som er basert på annen teknologi (luft til vann, væske til vann, ventilasjonsluft og VRV/VRF), ble det i 2015 solgt 4 957 varmepumper – tilnærmet likt som 2014. Mens det har vært en nedgang i luft til vann og væske til vann, så har ventilasjonsluft hatt en kraftig økning.

Michael/ Daglig Leder IVATEK AS

Hva bør du tenke på før du kjøper en varmepumpe ?

Vær kritisk til supertilbud av varmepumper
Ikke la deg lure av fine brosjyrer og tall over hvor mye man kan spare. Det er viktig å få et tilbud basert på dine oppvarmingsbehov og dine utgifter på oppvarming per i dag. Et tilbud fra IVATEK AS med beregninger om forventet besparelser gis etter et hjemmebesøk av våre rådgivere. NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) advarer sterkt mot å kjøpe varmepumper for selvmontering.

IVATEK AS befarer, monterer og tar service på alle våre pumper.

Varmepumpen må være tilpasset norske forhold
Det er også viktig at varmepumpens utedel er tilpasset norske forhold. Det har dessverre blitt solgt noen varmepumper, spesielt luft/luft, som ikke er beregnet på norske forhold med kalde vintre. Vi kan dokumentere at anlegget er beregnet på norske forhold.

Alle våre pumper er tilpasset norske forhold.

Få varmepumpen montert av fagfolk
Det er særdeles viktig å få varmepumpen montert av fagfolk. NOVAP krever at alle varmepumper monteres av installatører som er sertifisert. Det er ikke lov å montere selv. Be gjerne om å få se sertifiseringbevis! Sertifiseringen er enten i regi av NOVAP eller en anerkjent importør. Ved å bruke en sertifisert installatør forsikrer du deg mot feil installering av varmepumpen som kan føre til redusert energibesparelse, defekte komponenter, kort levetid og utsiving av arbeidsmedium (væske/gass).

Alle våre montører er F-gass sertifiserte. IVATEK AS er også F-gass sertifisert.

Følg råd om vedlikehold og service for varmepumpen
Det er viktig å undersøke om du skal gjøre noe i forhold til vedlikehold av varmepumpeanlegget. Be forhandleren forklare deg om og eventuelt hva du selv skal gjøre og påse at dette også står skrevet i bruksanvisningen. Be også forhandleren anbefale deg en serviceavtale. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid. Mer informasjon om vedlikehold og service av varmepumper finner du på vår hjemmeside i servicefanen.

Vi tilbyr alle kunder 5 års garanti mot 3 servicer og 2 årskontroller de første 5 årene. Men husk at service og er viktig etter den tiden. Godt vedlikehold forlanger levetiden på din Varmepumpe. 

Forhandler må ha tilgang på reservedeler
Det er viktig at du forsikrer deg om at forhandleren har reservedeler til ditt varmepumpeanlegg i dag og for hele varmepumpens levetid. Det er svært ugunstig for deg at en eventuell reservedel skal bestilles fra utlandet med en leveringstid på opptil 2 måneder. IVATEK AS har egen verksted og holder lager på reservedeler. I tilfelle vi trenger deler til en modell som vi har er leveransetiden normalt 4-5 dager.

Michael/ Daglig Leder IVATEK AS

Må jeg kjøpe norskt ?

Nej du trenger ikke å kjøpe norskt med du anbefalles å bruke Novap godkjente forhandlere. Når du kjøper en varmepumpe skal både firmaet og personen som installerer anlegget være F-gass sertifisert. Dette er en lovpålagt ordning og gjelder varmepumper i alle størrelser.