• Våre varmepumper selges inkludert montering

  • Vi selger varmepumper til hele Østlandet

  • Du får tilbud om årlig service, når du kjøper varmepumpe fra oss

Service

Ønsker du Avtale Giro

Nå kan du fordele din service kostned per måned

Nå har vi års kontroll som dekker gasslekkasje og service på din varmepumpe. Bestill Avtale Giro fra 179 Nok per måned.

Hvorfør Service ?

I løpet av et år er vi innom 4 500 norske hjem og bedrifter, vedlikehold er viktig for innemiljøet og varmepumpen holder flere år ved årlige servicerutiner.

Hvorfor service på en varmepumpe?

Alle er klar over at bilen må inn på service etter en tid. Dette for å sikre oss om at den skal fungere over tid og at feil skal oppdages. Det er det samme med varmepumper.

Enkelt forklart kan man si:

Kompressoren
I varmepumpens utedel sitter en «motor» som jobber hardt i mange tusen timer. Det er kompressoren, og den presser sammen luft til en høy temperatur. Det er viktig at den kompressoren virker på riktig måte og at det ikke er feil på den.
Dette må kontrolleres ved en service.

Gass
Den varme som kommer ut av kompressoren i utedelen skal deretter fraktes inn i din bolig. I de rør som går fra utedelen til innedelen har vi en gass som er den mest effektive måten og overføre varme på. Det er viktig at det gasssystemet er lukket og at det ikke er lekkasje eller for lav mengde.

F-gass regelverket er det regelverk som styrer hvordan vi arbeider og dokumenterer.
Dette kontrollerer vi også ved en service.

Innedelen
I innedelen sitter et element som gassen passerer igjennom og når vifta i innedelen presser luft over det elementet så blir luften varm. Det er den luften som varmer deg. Det er viktig da at den vifta som presser ut luften og at det elementet er fritt fra støv og fett, sånn at mest mulig varme følger luften ut i boligen.
Dette kontrollerer vi og rengjør vi ved en service.

Filter
Vi selger og bytter og ut dine gamle filter og har andre reservedeler med oss som kan tenkes komme til bruk. Bytte av filter kan forbedre effekten med 20 % hvis du ikke byttet i løpet av ett år.

Utover dette kontrollerer vi andre funksjoner på varmepumpen som har betydning for hvordan den virker. Eksempel på dette er timer, fjernkontroll, lynivå mm.

Du kan ringe oss og vi hjelper deg!

Utfordringer med fjernkontrollen eller andre spørsmål? Hos oss treffer du fagfolk. Vi jobber kontinuerlig med bedre nettsider og kundeservice i sosiale medier for å nå deg hele døgnet.

Våre service alternativer

  1. 5 års garanti-fullverdi.Denne avtalen er kun for nye varmepumper levert av oss. Første kontroll og service etter ca. 1 år, deretter service hvert annet år. Med denne serviceavtalen vil du bli prioritert ved feil på anlegg, du får gratis support på telefon og du får også 20 % rabatt på filter og annet utstyr som vi selger. Dersom det oppstår feil på utstyr som ikke kan repareres, vil dette bli byttet ut med nytt. Transport, arbeid og lamellrens inngår i avtalen. Pris  på 1. service kr 1250,- Eks. Filter. Pris på  service 2 og 3 kr. 1850,-.  eks filter . Viktig å få service nummer 3 i orden føre garanti tiden løper ut.
  1. Service avtale.Denne avtalen er for  service kunder som har kjøpt varmepumpe av oss tidligere og hvor ikke 5 års Garanti er gyldig. Service utføres hvert annet år. Med denne serviceavtalen vil du bli prioritert ved feil på anlegg, du får gratis support på telefon og du får også tilbud på kampanjer, sjanse å bli først på nye produkter og utstyr. Transport, arbeid og lamellrens inngår i avtalen. Pris kr. 1.890,- pr. service. Eks filter.
  1. Enkel Service.Dette pris er for kunder som har kjøpt varmepumpe fra andre leverandører. Service utføres ved behov men vi ringer hvert annet år. Vi feilsøker og reparerer  ved feil på anlegg, du får gratis support på telefon. Transport, arbeid og lamellrens inngår i avtalen. Pris kr. 1950,- pr. service. Eks filter( 1 hvert annet år, ikke prioritert support )
  1. Årlig kontroll med AvtaleGiro.* Dette er vår største fullservice og er til for kunder som har kjøpt varmepumpe fra oss og fra andre leverandører. Dette dekker 5 års garanti krav fra leverandør i tilfelle dette innvilges.. Års-kontroll og service utføres hvert år. Vi tester funksjoner, batterier til fjernkontrollen og filterbytte er inkludert i prisen. Vi utfører Delta T test ( effektivitets-kontroll),  Gass lekkasje test, strømforbruk test og hetsgasskontroll. Vi kontrollerer innstillinger, advarer og gir råd  hvis vi finner eller misstenker noen er feil på ditt anlegg, du får gratis support på telefon og høyeste prioritet ved feilmelding. Transport, arbeid og års-kontroller inngår i avtalen. Pris fra kr 179 kr/ Måned. * ( besøk hvert år, filter og batterier inkludert, Høyeste prioritet, enkel betaling )

 

* Kort beskrivelse av AvtaleGiro.  AvtaleGiro er en tjeneste hvor kontohaver gir sin bank en ordre om å betale regninger ved å belaste kontohavers konto for overføring til betalingsmottakers konto. Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som kontohaver har gitt banken en belastningsfullmakt (AvtaleGiro-fullmakt) for, omfattes av tjenesten. De betalingsmottakere som kontohaver har opprettet slik fullmakt for, vil sende betalingskravet til banken. Senest syv virkedager før regningene skal betales, vil det bli sendt varsel til kontohaver med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningene gjelder.

Kontohaver kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.

Ønsker du å bestille service på din varmepumpe? Klikk her for å ta kontakt