• Våre varmepumper selges inkludert montering

  • Vi selger varmepumper til hele Østlandet

  • Du får tilbud om årlig service, når du kjøper varmepumpe fra oss

FAQ – Spørsmål og svar om varmepumper fra Ivatek

Se gjennom spørsmålene og se etter svar på ditt spørsmål. Finner du ikke svaret du leter etter kan du ta direkte kontakt med oss.

Hvordan fungerer en LUFT/luft Varmepumpe?

En luft til luft varmepumpen henter energien fra utedelen og tilpasser luften til ønsket temperatur før den blir sendt ut gjennom innedelen

Hvilke fordeler har jeg ved å installere en Varmepumpe?

En luft til luft varmepumpe gir deg en behagelig innetemperatur året rundt samtidig som strømregningen reduseres.

Hva er viktig når jeg velger varmepumpe?

Kort fortalt skal du kjøpe varmepumpe for å bedre varmekomfort og bedre totaløkonomi.

En god varmepumpe skal levere mest mulig varme for hver kilowattime strøm den bruker. Og kunne brukes i så stor del av fyringssesongen som mulig. Kjøp derfor en varmepumpe som leverer mye varme også når det er kaldt ute. Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien. Kjøp derfor fra en leverandør som ikke blir borte over natten og som kan tilby vedlikeholdsavtale.  Dette forlenger levetiden og sikrer maks effekt til enhver tid.

Velg også en pumpe med støysvak inne del.

Velg en varmepumpe med høy effektgrad, det har skjedd svært mye de siste årene på dette området. De beste varmepumpene utvikles og produseres i Japan. De kan high tech og har et klima som minner om vårt.

Velg en varmepumpe som er tilpasset arealet du skal varme opp. Kjøper du varmepumpe med siste generasjon teknologi bør du velge en pumpe som kan gi mer effekt enn du trenger. Disse pumpene går veldig bra på “tomgang” og gjør at du får høy effektgrad (COP) og på den måten sparer enda mer strøm og penger.

En liten varmepumpe vil kunne ha en høy maksimal varmeeffekt men ved lave temperaturer synker varmeeffekten. Her er forskjellene store slik at det er viktig å sammenligne produkter ved lave omgivende temperaturer. Likeledes er det viktig for et godt resultat, at en fagperson  gir råd om plassering av innedel og utedel.  Siden vi leverer komplett pakke fra Relacom er forhold rundt garantier og eventuell service og deler lett avklart

Hvor mye lyd avgir innedelen?

Innedelens vifte avgir lyd avhengig av varmebehovet. Ved laveste viftehastighet avgir pumpen så vidt lite støy at det vil være et akseptabelt lydnivå i soverommet. Generelt kan man si at lydnivået er lavere enn en normal PC. Når boligen forlates kan det være en god ide å sette lufthastighet på høyeste hastighet for økt effekt. Det er fornuftig å unngå å plassere innedelen direkte ved tv stolen. Det er viktigere å plassere innedelen slik at den best fordeler varmen rundt i huset.

Hvor mye lyd avgir utedelen og kan jeg bygge denne inn?

Utedelen avgir 45-50 db(A), noe som nesten ikke er hørbart i bystrøk(pga bakgrunnstøy) Med fornuftig plassering av utedelen er den ikke hørbar. Innbygging av utedelen er fullt mulig, men ikke nødvendig. Utedelen avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Ved behov kan utedelen delvis bygges inn, men det er viktig å ikke hindre fri luftstrømning..

Tåler utedelen vær og vind over lengre tid?

Ja, utedeler er bygd for utendørs montering og tåler normale klimatiske påkjenninger. Ekstreme forhold knyttet til saltinnhold kan imidlertid redusere anleggets levetid. Ved montering i spesielt værharde omgivelser kan utedelen vokses. En innbygningskasse vil også kunne bidra til forlenget levetid, men husk at luftgjennomstrømningen må være uhindret. .

Plassering av utedel?

Utedel og innedel trenger ikke står tett inntil hverandre på hver side av veggen. Du står derfor noe friere i plassering av utedelen.

Hvordan vedlikeholdes varmepumpen, hva kan jeg gjøre selv og hva trenger jeg hjelp til?

Normalt vedlikehold er rengjøring av utedel og filtre i innedel. Dersom filtrene i innedelen ikke rengjøres jevnelig, vil virkningsgraden reduseres. Benytt ikke høytrykksspyler men heller en hageslange. Spyl nedover på skrå.

Hvor mange innedeler kan jeg ha på samme utedel?

Fra en til fire innedeler, avhengig av type utedel. Vi har boligvarmepumper som kan ha opp til fire innedeler på den samme utedel. Det kan benyttes vegg og/eller kanal innedeler. Hver innedel reguleres individuelt slik at du for eksempel kan montere en innedel på soverommet for kjøling om sommeren mens en annen innedel i et oppholdsrom varmer om vinteren. Husk å kjøpe en utedel som er tilpaset flere innedeler. Du kan også starte med to innedeler og bygge ut etter hvert til 4.

Boligen fyres også med ved eller pellets, hvordan påvirker dette varmepumpen?

Varmepumpen er termostatstyrt.  Ved kraftig vedfyring vil det ikke være behov for varmepumpen og kompressoren i utedelen vil stanse. Viften i innedelen går fortsatt og vil kunne fordele varmen fra vedovnen rundt i huset. Faller temperaturen i rommet under ønsket nivå, vil varmepumpen automatisk starte opp igjen. Det er således ingen konflikt mellom vedfyring og varmepumpen.

Boligen har mekanisk balansert ventilasjonssystem. Hvordan påvirker dette varmepumpen?

Varmepumpen virker godt sammen med balansert ventilasjon. Boliger med mekanisk balansert ventilasjonssystem egner seg godt for varmepumpe. Varmepumpen produserer den varmen boligen trenger, og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. Varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet sørger for at ikke all varmen forsvinner ut med avtrekksluften men at den nyttiggjøres til forvarming av friskluften som trekkes inn i huset. Unngå å plassere varmepumpens utedel rett ved luftinntaket, slik at ikke friskluften blir kjølt ned av varmepumpen.

Kan jeg benytte en innedel som kjøling på for eksempel soverommet om sommeren?

JA Velges en utedel med flere innedeler kan disse plasseres forskjellige steder i boligen og stilles individuelt. Det er dog ikke mulig å ha kjøling på en innedel samtidig som en annen innedel varmer. Dersom det ikke er behov for varme om vinteren, men kun kjøling om sommeren, anbefaler vi å benyttet en rimeligere modell som er laget primært for kjøling.

Hvordan egner varmepumpen seg i en kjellerstue eller arbeidsrom?

For varmepumpe med flere innedeler er det mulig å ha en innedel i kjellerstue eller i arbeidsrom. I rom hvor det er ønskelig med lavere temperatur når de ikke er i bruk, egner en varmepumpe seg godt. Varmepumpen kan stilles på +17 grader til daglig og vil ved behov meget hurtig øke temperaturen til ønsket nivå. Det er ikke mulig å stille temperatur lavere enn +17 grader.

Hvorfor er luft/luft varmepumper nå så i vinden?

Lønnsomheten har økt på grunn av nye energieffektive luft-luft varmepumper. Luft-luft varmepumpene er blitt mye bedre de senere år. Tradisjonelt har disse varmepumpene vært benyttet til kjøling i varme strøk av verden. Nå er luft-luft varmepumpen også konstruert med tanke på oppvarming.

Strømprisen har økt i Norge noe som har gjort at lønnsomhen har blitt betydelig.

I tillegg har spart energi en klar effekt på klimaet. Både inneklima , global drivhuseffekt og ozonlaget. Knapphet på miljøvennlig energi er et globalt problem. Luft/luft varmepumper en del av løsningen og det er lagt ned store ressurser i forskning og utvikling av ny teknologi.

Presset på utbygging av nye energiverk minker jo flere som kjøper varmepumper.

Kan jeg benytte varmepumpen til å holde huset eller hytta frostfri hvis jeg reiser bort?

Bare hvis temperaturen holdes så høyt som +17 grader. Ja, i mange tilfeller er dette mulig, men det er flere forhold du må passe nøye på. Husk at varmepumpen er konstruert for å holde innetemperaturen på et komfortabelt nivå, det vil si at den fungerer best når den kan holde temperaturen mellom 17 oC og 25 oC. Vi anbefaler derfor å ikke stille inn på lavere temperatur enn 17 oC. Husk også at varmepumpen gir varme etter det behovet føleren angir, og temperaturføleren og innedelen er som regel på samme sted. Husk også at varmepumpens evne til å varme opp hele huset/hytten reduseres hvis dørene til de forskjellige rom lukkes, og når det er veldig kaldt ute.

Hvis jeg har flere innedeler, kan jeg velge å benytte bare en innedel av gangen?

Ja, Dersom det er flere innedeler på samme utedel kan det fritt velges hvilke som skal være i drift og temperaturen kan stilles individuelt. Det er ikke mulig å ha en innedel på varmedrift og en annen innedel på kjøling.

Hvor lang levetid har en varmepumpe?

Det er ikke så lett å svare presist på dette, men normalt kan vi si minst 12 år, ofte lenger. Men det avhenger av vedlikehold og hvor mye den brukes pr. år. Alle Fujitsu varmepumper til private husstander dekkes av 5 års reklamasjonsrett. Det forutsetter at det blir foretatt nødvendig vedlikehold og service som beskrevet bl.a. i bruksanvisningen. Vi anbefaler en service- og vedlikeholdsavtale med installatøren. På denne måten er du sikret god og stabil drift i mange år.

Vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd?

Maksimalt lydnivå på våre pumper er fra 45-50 db(A) avhengig av størrelse. Ved behov kan utedelen delvis bygges inn, men det er viktig å ikke hindre fri luftstrømning.

Hvor effektive er luftfiltrene og hvor ofte må disse skiftes?

Luftfiltrene er meget effektive og fjerner støv og luktpartikler Rengjøres etter behov, og gjerne hver fjortende dag. Finfilter bør skiftes årlig. Grovfilter og finfilter reduserer støvbelastningen betraktelig. Grovfiltre reingjøres i springen. Finfiltre bør skiftes etter noe tid og etter ca. 1 års drift

Kan jeg montere varmepumpen selv?

Nei  Det kreves kunnskap og spesialverktøy for å montere en varmepumpe. Montering må derfor utføres av en autorisert installatør. Faglige råd om plassering av ute og innedelen er viktig. For at garantien skal gjelde må varmepumpen være montert av en autorisert forhandler.

Må jeg søke kommunen for godkjennelse før montering?

Nei  Det er forskjellig praksis i de forskjellige kommunene. Det er det grad av forstyrrelser på fasade og eventuelle problemer med lyd som avgjør om godkjenning er påkrevet. Ved en konflikt, der for eksempel naboen klager til myndighetene over forstyrrende lyd kan en risikere at kommunen viser til lovverk.

Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere varmepumpen?

Nei , Innhentede opplysninger tilsier at det ikke kreves ansvarsrett for å montere aktuelle varmepumper i boliger.

Hvilken reklamasjon og garanti har jeg på varmepumpen?

Varmeteknikk Øst AS gir 5 år Trygghets garanti dersom man inngår service avtale direkte med selskapet. En serviceavtale som anbefales og som kreves dersom man skal ha rett til å kreve garantier ihht Norsk Forbrukerkjøpslov.

Hvorfor skal jeg betale mer deres varmepumper når det iblant tilbys varmepumper til lavere priser?

Det er forskjell på et produkt som er laget for å være best og et produkt som er laget for å være billigst mulig. Med vår erfaring og serviceorganisasjon får du trygghet som kunde. Dessuten leverer vi varmepumper som klarer Norske forhold og er de beste i ulike tester. De siste seks årene har ny teknologi nær doblet effektfaktoren på varmepumpene og velges det et produkt med gammel teknologi vil spart energi generelt være langt under det som er mulig med et førsteklasses produkt. Komfortgraden avhenger av hvor nøyaktig ønsket temperatur holdes samt lydnivå og luftfiltrering. Det er forskjell på et produkt som er laget for å være best og et produkt som er laget for å være billigst mulig.

Kan innedelen monteres i bunn av trappegang?

Det er mulig, men ikke alltid anbefalelsesverdig, ofte vil det ikke være hensiktsmessig å plassere innedelen i bunn av trappegang uten et langt luftkast.

Hvilken modell bør velges?

Velg en varmepumpe som er kraftig nok for ditt behov. Luft-luft varmepumpen arbeider best ved normal belastning Velg en varmepumpe som er stor nok. En liten varmepumpe vil kunne ha en høy maksimal varmeeffekt ved pluss syv grader utetemperatur, men ved lave utetemperaturer synker varmeeffekten. Og det er som regel da du trenger varmen mest.. Forskjellen øker ved lavere temperaturer. Disse forholdene gjelder også for andre fabrikater. Varmepumpens oppgitte maksimal varmeeffekt kan være misvisende, da dette er et utrykk på hvor stor varmeeffekt varmepumpen kan avgi ved +7 o C ute. Selv en liten varmepumpe kan “gires” opp i korter perioder for å få en høy maksimal varmeeffekt. For å sammenligne varmepumper bør nominell effekt oppgitt fra produsent sammenlignes, og aller helst målinger fra uavhengige test institusjoner

Hva gjør valg av deres varmepumper til et godt kjøp?

Du får et godt inneklima takket være våre varmepumper. Du får driftssikkerhet takket være våre varmepumpers ledende teknologiske stilling. En seriøs organisasjon og mange års erfaring av montasje, service og teknisk support. Dette gir trygghet for at din investering gir deg det den skal gjennom hele levetiden. Kort sagt: våre varmepumper gir deg mer valuta for pengene.

Kan varmepumpen benyttes ved lave utetemperaturer?

Ja  varmepumper skal ikke slåes av selv om temperaturen blir lav. Målinger viser at noen av våre modeller varmer ned til -30 C. Ved enda lavere temperaturer vil fortsatt varmepumpen bidra til oppvarming, men effektfaktoren vil være lav.

Hvordan behandles varmepumpen når denne skal demonteres og kastes?

Demontering av varmepumpen må utføres av en fagkyndig person.

Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. Selgere av varmepumper er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men han kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted

Medfører installasjonen noen fare for beboere eller omgivelser?

Nei kuldemediet er det stoffet som sirkulerer i anlegget. Dette er en kjemisk forbindelse med meget lavt kokepunkt. Ved en eventuell lekkasje vil kuldemediet straks fordampe. Benyttede kuldemedier er klassifisert som lett løsningsmiddel og er ikke å anse som farlig i små doser. Kuldemediet er luktfritt, usynlig og ikke brennbart. Ved en liten lekkasje vil det ikke være mulig å føle dette og lekkasjen vil normalt ikke medføre helserisiko. I et typisk varmepumpeanlegg er fyllingsmengden under 1 kg, noe som under normale betingelser ikke vil medføre fare selv ved rørbrudd og full utstrømning. Imidlertid er det viktig ikke å gjøre arbeider på kjølerør eller anlegg mens dette er under trykk. Ethvert inngrep i varmepumpens kulde krets eller elektriske system må bare utføres av fagkyndig personell. Dersom kulde kretsen ved et uhell punkteres, må anlegget slåes av. Ventiler på utedel kan med fordel stenges. Dersom dette ikke lett lar seg gjøre er det beste å lufte rundt lekkasjested og ringe etter fagkyndige. Varmepumpens kompressor inneholder en smøreolje, og noe av denne oljen vil følge med kuldemediet rundt i kulde kretsen (innedel og utedel samt rørforbindelsen mellom disse). Smøremiddel på kompressor er en syntetisk esterforbindelse og direkte hudkontakt bør unngås. Det benyttede kuldemediet er en drivhusgass og utslipp til atmosfæren bidrar på linje med CO2 til såkalt drivhuseffekt.

Vil luften fra varmepumpen føles som trekk?

Nei, normalt ikke hvis den monteres riktig Hos våre varmepumper vil kompressoren gå ned til laveste turtall og avvente større varmebehov før den stanser. Årsaken til dette er at sirkulert romluft uten noe oppvarming kan oppleves som trekk. Først når temperaturen stiger over ønsket nivå over en tidsperiode vil kompressoren stanse helt. Viften i innedelen vil fortsatt gå.

Hva skjer hvis jeg får strømbrudd. Vil varmepumpen starte opp igjen?

Ja, våre varmepumper har automatisk oppstart.

Kan utedelen plasseres på loft når jeg har en åpen løsning?

Ja Utedelen kan plasseres på et loft såfremt ikke utblåsningen er rett i gavlveggen. Viften på utedelen er ikke laget for mottrykk. Dersom det ikke tilføres tilstrekkelig luft vil loftet gradvis kjøles ned og kapasiteten bli redusert betraktelig. Det må også legges et frostfritt drenssystem. Ta kontakt med montør før plassering avtales.

Hvilke boliger passer for luft/luft varmepumper?

Så si alle boliger kan ha nytte av en luft-luft varmepumpe Normale norske boliger Normalt energiforbruk, det vil si totalforbruk over 15000 kW timer per år. En åpen planløsning i boligen gjør at varmen fordeler seg godt. I boliger over to- eller tre plan er det en fordel med åpen trappeløsning. Varm luft stiger opp, slik at i boliger med flere etasjer er det vanskelig å varme etasjen under den hvor innedelen er montert. Er det trappeløp opp til annen etasje er det gunstig med åpen trappeløsning. I boliger med flere avlukkede oppholdsrom eller er det flere etasjer, da kan det være gunstigs med en modell som har flere innedeler.

Hvor mye vann vil det komme fra utedelen?

Over en liter per time ved høy luftfuktighet, vannmengden fra utedelen kan være betydelig med over en liter i timen ved høy luftfuktighet. Kald luft inneholder mindre fuktighet og det kommer derfor mindre vann fra utedelen ved lave temperaturer. Grunnen under varmepumpen må kunne lede bort vannet eller dette må føres bort med rør ilagt varmekabel.

Kan jeg feste utedel på tre kledning?

Hvor mye vibrasjon er det?  Nei, ikke direkte, skal utedelen plasseres på tre kledning anbefaler vi ekstra vibrasjonsdempere mellom konsoll og utedel. Vær klar over problemer knyttet til lydoverføring.

Hvor plasseres utedel best. Bør den stå i solveggen?

Nei, det er andre forhold som er viktigere å ta hensyn til.  Utedelen er laget for montering ute, men vil fungere best plassert litt i le for å unngå at fokksnø skal blokkere luftinntak med hyppig avriming som resultat. Det må også være selvdrenerende masse under utedelen slik at kondensvannet ledes bort. Ikke plasser utedelen rett på bakke eller fundament, men hev utedelen 15-20 cm opp. Eventuelt kan kondensvannet ledes bort med rør, men da må det monteres en varmekabel i røret. Det er ofte gunstig å montere utedelen under en åpen terrasse eller på konsoller på ringmuren. Det er litt lyd fra utedelen, så ikke plasser denne under soveromsvindu. Ta også hensyn til naboen. Unngå å feste konsoller til utedelen rett på tre kledning. Det går store luftmengder gjennom utedelen, så plassering i solvegg har ikke så stor effekt, og det bør være underordnet andre hensyn.

Kan rørene legges skjult i vegg og hvilken risiko er forbundet med dette?

Ja, og det er liten risiko. Rørene mellom innedeler og utedel kan med fordel legges skjult. Ved kjøledrift vil rørene bli kalde. Det er derfor viktig at isolasjonen på rørene forblir inntakt slik at kondens unngås.

Hvor langt kan det være mellom innedel og utedel?

Fra x meter avhengig av modell varmepumper kommer ferdigfylt for opptil x meter avstand mellom hver innedel og utedel. Avstanden kan økes men da må det etterfylles kuldemedium. Ved langt rørstrekk reduseres kapasiteten med opptil 15%.

Kan innedelen monteres i bunn av trappegang?

Det er mulig, men ikke alltid anbefalelsesverdig, ofte vil det ikke være hensiktsmessig å plassere innedelen i bunn av trappegang uten et langt luftkast.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Ja, dette er fullt mulig. Imidlertid vil møbler kunne hindre effektiv luftsirkulering. Vær oppmerksom på at gulvbelegget må tåle temperaturskiftningene.

Hvor mye kan jeg forvente å spare?

Lokale forhold og valg av varmepumpe avgjør sparepotensialet Fem til åtte tusen kroner året er oppnåelig for veldig mange Svaret er komplekst. Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. For boliger med elektrisk oppvarming er det normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming. Varmepumpen kan dekke 60-95 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, planløsning, isolasjon, boligens beskaffenhet og hvilken varmepumpe du velger. Strømprisen betyr også mye. I kyststrøk vil varmepumpen dekke en større andel av oppvarmingsbehovet (opp mot 95 %) enn i innlandet (typisk 60 %). Men fordi boliger i innlandet ofte har en lenger fyringssesong og større oppvarmingsbehov enn boliger ved kysten, kan en varmepumpe bli like lønnsom for brukeren på Elverum som på Karmøy.  Et eksempel: Et hus på 200 kvadratmeter med et årlig strømforbruk på 28 000 kWh kan bruke 16800 kWh på oppvarming. Hvis varmepumpen dekker 70 prosent tilsvarer det 11700 kWh. Med en elektrisitetspris på 70 øre/kWh blir det 8232 kroner spart på ett år. Da vil varmepumpen ha tjent seg inn på under fire år, og deretter vil den være en ren årlig gevinst. I løpet av en 10 års periode vil energibesparelsen bli betydelig og typisk i størrelsesorden 100-200.000 kWh. Forhold som virker inn på besparelsen er hvor kald vinteren er og hvilken luftfuktighet det er på stedet. Varmepumpens dimensjonerende effekt sett i forhold til varmebehovet som skal dekkes betyr mye. Videre er valgt innetemperatur og boligens utforming viktig. Investeringer og alternativ avkastning må også medtas, og på en annen side på dette nettstedet vil du finne kalkulatorer for beregning av besparelse.

Hvor plasseres innedelen best? Bør jeg ha flere innedeler?

Der du har mest behov for varme eller kjøling I største oppholdsrom slik at varmen fordeles godt uten å gi trekk I hall/trappegang Soverom (for kjøling) Innedelen plasseres best i tilknytning til det største oppholdsrommet. For best effekt bør det være et langt luftkast slik at omrøring i luften blir god. Dette betyr i praksis ofte at innedelen bør plasseres høyt på veggen med utblåsning på skrå nedover. Innedelen kan også monteres lavt på vegg, men det må tas hensyn til møbler og at  gulvbelegg tåler temperaturskiftningene. Det skal legges et dreneringsrør fra innedelen. Det er fordi innedelen avgir kondens når anlegget går i kjøledrift (aircondition) og dette kondensvannet må ledes bort. Det må være fall på røret slik at vannet renner dit du vil ha det. Det enkleste er derfor å montere innedelen på yttervegg slik at kjølerør og kondensvann føres rett ut gjennom veggen. En fagperson kan gi råd om riktig plassering. Flere innedeler benyttes primært når større arealer ønskes oppvarmet. Eller det kan være ved spesiell behov, som for eksempel kjøling på soverom om sommeren, eller om du har en kjellerstue som ønskes hurtig oppvarmet før bruk. Opptil fire innedeler kan tilknyttes en utedel slik at hele boligen kan klimatiseres.

Fant du ikke svaret du lette etter? Klikk her for å ta kontakt med oss