Hva bør du tenke på før du kjøper en varmepumpe ?

Vær kritisk til supertilbud av varmepumper
Ikke la deg lure av fine brosjyrer og tall over hvor mye man kan spare. Det er viktig å få et tilbud basert på dine oppvarmingsbehov og dine utgifter på oppvarming per i dag. Et tilbud fra IVATEK AS med beregninger om forventet besparelser gis etter et hjemmebesøk av våre rådgivere. NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) advarer sterkt mot å kjøpe varmepumper for selvmontering.

IVATEK AS befarer, monterer og tar service på alle våre pumper.

Varmepumpen må være tilpasset norske forhold
Det er også viktig at varmepumpens utedel er tilpasset norske forhold. Det har dessverre blitt solgt noen varmepumper, spesielt luft/luft, som ikke er beregnet på norske forhold med kalde vintre. Vi kan dokumentere at anlegget er beregnet på norske forhold.

Alle våre pumper er tilpasset norske forhold.

Få varmepumpen montert av fagfolk
Det er særdeles viktig å få varmepumpen montert av fagfolk. NOVAP krever at alle varmepumper monteres av installatører som er sertifisert. Det er ikke lov å montere selv. Be gjerne om å få se sertifiseringbevis! Sertifiseringen er enten i regi av NOVAP eller en anerkjent importør. Ved å bruke en sertifisert installatør forsikrer du deg mot feil installering av varmepumpen som kan føre til redusert energibesparelse, defekte komponenter, kort levetid og utsiving av arbeidsmedium (væske/gass).

Alle våre montører er F-gass sertifiserte. IVATEK AS er også F-gass sertifisert.

Følg råd om vedlikehold og service for varmepumpen
Det er viktig å undersøke om du skal gjøre noe i forhold til vedlikehold av varmepumpeanlegget. Be forhandleren forklare deg om og eventuelt hva du selv skal gjøre og påse at dette også står skrevet i bruksanvisningen. Be også forhandleren anbefale deg en serviceavtale. Ved riktig vedlikehold og service vil du få maksimal utnyttelse av varmepumpeanlegget både med tanke på ytelse og levetid. Mer informasjon om vedlikehold og service av varmepumper finner du på vår hjemmeside i servicefanen.

Vi tilbyr alle kunder 5 års garanti mot 3 servicer og 2 årskontroller de første 5 årene. Men husk at service og er viktig etter den tiden. Godt vedlikehold forlanger levetiden på din Varmepumpe. 

Forhandler må ha tilgang på reservedeler
Det er viktig at du forsikrer deg om at forhandleren har reservedeler til ditt varmepumpeanlegg i dag og for hele varmepumpens levetid. Det er svært ugunstig for deg at en eventuell reservedel skal bestilles fra utlandet med en leveringstid på opptil 2 måneder. IVATEK AS har egen verksted og holder lager på reservedeler. I tilfelle vi trenger deler til en modell som vi har er leveransetiden normalt 4-5 dager.

Michael/ Daglig Leder IVATEK AS